BIG ROLLS

ТРЕВА НА РУЛА BIG ROLLS

Стадион готов за дни, трева от световно качество, годност за натоварване и перфектен вид 12 месеца в годината.

Тревата на рула представляват готов продукт, с бърза инсталация и готовност за употреба. 

Развитата коренова система и хербецидна обработка дават възможност за незабавно натоварване.