ТИП БАЛОН

ТИП БАЛОН

Покривна констукция - тип БАЛОН. Подходаща за временна, сезонна или постоянна употреба. Включва осветление, отопление, аварийни изходи, контейнер за съхранение. Ниски енергиини разходи. Размери, съобразно площа на терена и вида спорт.

Балон
Бало
Балон