Поддръжка на естествена трева

Поддръжка на естествена трева

Инвестицията в естествен продукт като тревата е свързана с предвиждане на разходи за поддръжка. Живият организъм изисква ежедневно наблюдение и планирано подхранване с хранителни вещества и минерали, третиране с препарати и химикали за растителна защита от болести и плевели, фунгициди и специализирана машинна поддръжка. Целта е поддържане на здрава, устойчива и силно развита коренова система, здрава, гъста и хомогенна листна маса, терен, стадион, градина с красив зелен цвят, понасяща натоварване по предназначение, атрактивна за ползватели и публика, предоставяща качествено представяне на игровите способности на играчи-професионалисти, любители, деца.


За да се постигне този резултат Онтарио Спорт предоставя своите услуги по поддръжка на терени от естествена трева. Професионалната грижа по поддръжката е съществена, особено за професионални терени и стадиони. Онтарио Спорт предоставя детайлизирана програма за поддръжка на инсталираните терени, ако поддръжката се поеме от клиента, като препоръчителния минимален срок за поддръжка от специалисти на Онтарио Спорт е от 6 месеца до 1 година, тъй като това е най-съществения период за аклиматизация и адаптиране на тревата, с цел да се въведе екипа в процеса, характерен за различните видове тревни смески, натоварване и условия на експлоатация. Нашите продукти са плод на индивидуални, специфични проекти и изследвания и нашата цел е не само да продадем, но и да се грижим за тях. Проследяването на жизнените процеси на кореновата система, гъстота и здраве на листната маса, състоянието на дренажната система и напоителна ситема и графици за поддръжка и напояване ни помага да бъдем адекватни и подготвени да предотвратим заболявания, както и да възстановим увредени участъци при необходимост.


Инвестицията в естествена трева, независимо дали е стадион или дворно пространство, парк или градина има идеята да бъде дългосрочна и в посока на бизнеса, печеливша. Предвидените планово цени по поддръжка ще Ви спестят извънредни разходи и ще Ви предпазят от нежелани периоди на ограничаване на експлоатацията или нездрав вид на тревата.