Закрити площадки

Изграждане на закрито игрище за минифутбол на ПФК "Чавдар" в гр.Етро Поле
Етро Поле-
Етро Поле-2