Естествена трева

Една от основните  дейности на "Онтарио Спорт" е проектирането и изграждането на футболни терени - с естествена трева. Специално селектирани сортове трева, високотехнологични изисквания, сертифицирани и препоръчани от  FIFA , UEFA и TPIпроизводители  - това е нашата гаранция за изграждане на футболни терени с тревно покритие за стадиони от най-висок клас.

Изграждането на терен с естествена трева изисква широки познания за околната среда и спортните условия. Използването на правилната техника и машини е условие за постигането на окончателен резултат. Онтарио Спорт предлага високотехнологична техника за затревяване чрез специално разработени висококачествени сортове тревни смески и инсталиране на готови тревни чимове на рола, готов продукт с бърза реализация.

Селекция от топ семена с висока кълняемост и чистота се отглежда в специализирани парцели по специални методи. По време на отглеждането се осъществява строг контрол и наблюдение от висококвалифициран персонал з аправилното здравословно развитие, без заболявания, гъбички и плевели.

Готовата трева се нарязва и навива със специални машини на ивици с голяма част от напълно развитата коренова система, готова за транспортиране и незабавен монтаж. Ролата с размери 0.40/2.5м. са предназначени за монтаж в паркове, градини и т.н.

Ролата с размери 1.00/20.00м са предназначени за машинен монтаж на футболни терени, голф игрища и големи площи.

Онтарио Спорт предлага : Дренаж, Напоителни системи, Системи за осветление на футболни терени.

 

100% Natural Turf

100turf