СТАДИОН "ИВАЙЛО"гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТАДИОН

Започна инсталирането на тревното покритие на стадион "Ивайло" гр. Велико Търново. Специално селектираните тревни рула са последният етап от продължилият 8 месеца ремонт на стадиона. Онтарио Спорт.