Изграждане на спортна площадка на територията на СО Район Люлин 3

Люлин-3-1Спортната площадка включва игрище за минифутбол и мултифункционална площадка.
Люлин-3-2
Люлин-3-3