Банкя - Онтарио Спорт- проектиране и изграждане на футболни терени

Спортен комплекс гр.Банкя - 1