Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване

Открити площадки - Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване
Преди реконструкция-1
Преди реконструкция-2
Преди реконструкция-3
След реконструкция-1
След реконструкция-2