СТАДИОНИ Онтарио Спорт- проектиране и изграждане на футболни терени

ТРЕВА НА РУЛА-ПОЧВЕНА РАСТИТЕЛНА НАСТИЛКА, ЗЕЛЕНА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА!