ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

ОБОРУДВАНЕ ЗА АКРИЛНИ И ПОЛИУРЕТАНОВИ НАСТИЛКИ

 Всяка настилка изисква процедури, релевантни на нейните характеристики.  Акрилните и полиуретанови системите и настилки изискват поне  минимални усилия по отношение на поддръжката, но въпреки това има минимални действия, които трябва да се изпълняват, за да се поддържат в добро състояние. Количеството и видът на поддръжката се определят за конкретната настилка, в зависимост от географското и разположение, видът и времето на използване и натоварване. Във всички случаи, собственикът трябва да изработи програма за поддръжка и почистване,както и реновиране на определени периоди. нашите специалисти са на Ваше разположение, за да Ви препоръчат необходимите и подходящи машини, процедури, оборудване и материали.