АЕРАТОР

АЕРИРАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНА ТРЕВА

Аерирането е един от  важните  процеси за правилното вегетиране и живот на тревата. Поддръжката включва процеси, които трябва да бъдат извършвани периодично за поддържане на здрава трева и стабилна коренова система.