Доставка и инсталиране

ТРЕВА НА РУЛА BIG ROLLS

Тревата на рула се доставя в рамките на 24 часа от машинното чимоване и се инсталира незабавно. 

Готовата коренова система и хербецидна обработка позваляват възможност за употреба веднага след инсталирането.