Attention!
www.ontariosport.net
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове БАЛОН

 • Онтарио Спорт- проектиране и изграждане на футболни терени Онтарио Спорт e единствената фирма в България, която може самостоятелно да проектира и изгражда футболни терени и тенис кортове ...

 • Онтарио Спорт- проектиране и изграждане на футболни терени

  ТИП БАЛОН

  ТИП БАЛОН

  Покривна констукция - тип БАЛОН. Подходаща за временна, сезонна или постоянна употреба. Включва осветление, отопление, аварийни изходи, контейнер за съхранение. Ниски енергиини разходи. Размери, съобразно площа на терена и вида спорт.


  Балон
  Бало
  Балон

  Балон
  Бало
  Балон