Attention!
www.ontariosport.net
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове сертификат

Онтарио Спорт- проектиране и изграждане на футболни терени

FIFA сертификат

Стадиона, чието тревно покритие е изградено от Онтарио Спорт, е единствения стадион в България, който има сертификат с 2 звезди от FIFA.


Сертификат - ФИФА

Сертификат - ФИФА